Over ons

FR

WAT IS REPRO PP ?

0
Rechthebbenden
0
Titels

Repro PP werd op 27 september 2000 door de Unie van de uitgevers van de Periodieke Pers (UPP, nu We Media) opgericht om de verdeling van de vergoedingen voor reprografie op maat van de uitgevers van de periodieke pers te organiseren.

Repro PP is een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap. Zij is gemachtigd door Ministerieel Besluit van 11 mei 2000 (B.S. 31.05.2000) om op te treden als “beheersvennootschap van rechten”. 

Beheersvennootschappen zijn zowel voor de gebruikers als voor de uitgevers interessant. Gebruikers mogen zonder toestemming te vragen een aantal handelingen stellen met auteursrechtelijk beschermd materiaal. De uitgevers krijgen toch een vergoeding zonder dat ze dure controles moeten organiseren op het respect voor auteursrechten.

Repro PP wil het respect voor auteursrechten aanmoedigen. Dit is niet evident in het snel evoluerende medialandschap. Het auteursrecht blijft een van de fundamenten om creativiteit, diversiteit en kwalitateit te bieden aan het persaanbod.

In samenwerking met de bevoegde minister werd een inningssysteem ontwikkeld waarbij twee beheersvennootschappen (Reprobel en Auvibel) de auteursrechten int en verdeelt naar de verschillende beheersvennootschappen per groep rechthebbenden (uitgevers – auteurs en binnen de categorie uitgevers: boekenuitgevers – dagbladuitgevers – uitgevers van periodieken – uitgevers van muziekpartituren).

Repro PP is medeoprichter van Reprobel. De uitgevers zijn dus ook beheerder van  deze beheersvennootschap.

De verdeling gebeurt telkens op basis van wetenschappelijk onderbouwde onafhankelijke studies en op basis van marktgegevens. De centrale inningvennootschap is verplicht om een studie uit te voeren die dan dient als basis om de vergoeding vast te leggen in samenspraak met de producenten van apparaten en dragers die gebruikt worden bij het gebruik maken van een uitzondering op het auteursrecht.

Beheersvennootschappen worden streng gecontroleerd door hun eigen boekhoudkantoor of boekhoudkundige dienst, door een commissaris revisor en door de Controledienst voor beheersvennootschappen van de FOD Economie.

Isaac De Taeye

Directeur

Schuiven naar boven