Nieuws

RSS Laatste nieuws met betrekking tot auteursrechten
 • Seminarie Uitgeversrecht 05/10/2022
  Op 18 oktober organiseert de FOD Economie het “Seminarie Auteursrecht – Recente ontwikkelingen in de Belgische en Europese wetgeving”. De DSM richtlijn heeft een naburig recht ingevoerd voor uitgevers van perspublicaties. Dit gratis en hybride seminarie is dé gelegenheid om u zelf te informeren over de recentste wetgevende ontwikkelingen op het... The post Seminarie Uitgeversrecht appeared […]
 • Uitgeversrecht in wettekst gebeiteld ! 24/06/2022
  Het federaal parlement heeft in plenaire zitting de omzetting van de Europese Richtlijn over het auteursrecht en het naburig recht in de digitale wereld aanvaard. Dat betekent dat vanaf de inwerkingtreding van de wet, de uitgevers een nieuw naburig recht hebben om met de grote platformen te kunnen onderhandelen over... The post Uitgeversrecht in wettekst […]
 • Foto’s gebruiken op het internet: wat te doen? 26/01/2022
  Nu er een voorlopig vonnis is tegen de praktijken van Permission Machine, zal dit alleen die praktijken niet doen stoppen. Het vonnis wil dus niet zeggen dat u niet meer dubbel voorzichtig moet zijn bij het gebruik van foto’s op het internet. U kan er zich beter van vergewissen dat... The post Foto’s gebruiken op […]
 • Praktijken Permission Machine onrechtmatig 25/01/2022
  Voor de eerste keer in ons land heeft een rechter zich uitgesproken over de bekritiseerde praktijken van Permission Machine dat, in opdracht van een aantal foto-agentschappen, inbreuken op het auteursrecht op het internet opspoort. Het verdict is : Permission Machine misbruikt de rechten die haar zijn toegekend omdat de zoektocht... The post Praktijken Permission Machine […]
 • Nieuwe tarieven voor de privékopie 21/12/2021
  De ministerraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan een nieuw Koninklijk Besluit over de tarieven voor de privékopie, voor het eerst sinds 2012. De privékopie is een uitzondering op het auteursrecht waarvoor de persuitgevers via Auvibel vergoedingen innen. Verwacht wordt dat het nieuwe Koninklijk Besluit de inning van vergoedingen voor de... The post Nieuwe tarieven voor […]
 • Label voor copyshops in regel met het auteursrecht 21/10/2021
  Copyshops die voor het copiëren van werken de correcte auteursrechten betalen krijgen daarvoor een label als beloning. Ze kunnen een sticker aanbrengen die aantoont dat ze de rechten van uitgevers en auteurs respecteren. De sticker wordt uitgereikt door Reprobel, de wettelijke vennootschap die bevoegd is om deze gelden te innen.... The post Label voor copyshops […]
 • De Europese pers in gevaar! 28/09/2021
  Het ontwerp van Europese wetgeving over de digitale markten (Digital Markets Act) creëert een monopolie op de informatieverstrekking voor  de grote platformen in een rol als controlerende toegangspoort of « gatekeepers ».   Het pluralisme van de media en de diversiteit van publicaties in kranten en magazines zijn een absolute... The post De Europese pers […]
 • Google krijgt 500 mio euros boete van Franse mededingingsautoriteit 16/07/2021
  De Franse mededingingsautoriteit bestraft Google voor de niet naleving van verschillende verplichtingen  in de toepassing van het uitgeversrecht. Die verplichtingen waren vastgelegd door de Mededingingsautoriteit in haar beslissing  van april 2020. De Europese federaties van uitgevers EMMA/ENPA vragen Europa een sluitende wetgeving om de grote platformen te dwingen tot onderhandelen... The post Google krijgt 500 […]
 • De Druk op de GAFA neemt toe 25/02/2021
  De druk op de GAFA neemt overal toe. Nu de bedragen die Google wil betalen bekend geraken, zet het ontwerp van wet in Australië druk op de techgiganten. In Europa heeft ook Microsoft de kant van de uitgevers gekozen. Ze vragen aan de Europese overheden om strengere maatregelen te nemen... The post De Druk op […]
 • Frankrijk: Google zal betalen voor het uitgeversrecht 26/01/2021
  L’Alliance de la Presse d’Information Générale en Google hebben een akkoord bereikt over de vergoeding voor het uitgeversrecht op basis van de Franse wet. Dat is het resultaat van maandenlange onderhandelingen die uiteindelijk werden opgelegd door de Franse mededingingsautoriteit.   L’Alliance de la Presse d’Information Générale is een federatie van... The post Frankrijk: Google zal […]
Schuiven naar boven