Hoe rechthebbende worden ?

U bent uitgever van een periodiek? En u wil een vergoeding voor auteursrechten bekomen?

 1. Geef Repro PP uw mandaat om auteursrechten te innen in uw naam.
 2. Uitgevers kunnen, indien zij dit wensen, vennoot worden van Repro PP door zich in te schrijven voor één of meerdere aandelen van 186,00 € elk.
 3. Voor elke titel waarvoor u auteursrechten wil ontvangen, doet u aangifte bij Repro PP volgens de gehanteerde criteria. U stuurt ons eveneens een exemplaar van een tweetal verschillende edities samen met het volledig ingevulde aangifte formulier en een kopie van uw statuten uit het Belgisch Staatsblad.
  Bovendien moet u ter garantie van de juistheid:

   

  1. Voor periodieke uitgaven die CIM gecontroleerd zijn: ook het CIM attest opsturen.
  2. Voor periodieke uitgaven die niet CIM gecontroleerd zijn: zelf de nodige documenten verzamelen om de verspreiding aan te tonen, zoals facturen, kredietnota’s voor niet verkochte exemplaren, leveringsbonnen, … U hoeft deze niet mee op te sturen maar bijhouden voor een eventuele controle door onze expert. Een door het respectievelijke NIBR of NIAB moet de aangifte voor waar aanvaarden en ondertekenen.
 4. Onze expert boekhouder controleert elk jaar 20, door lottrekking aangeduide uitgevers, op de correctheid van hun aangiften. Bij eventuele verschillen tussen de aangifte en de bevindingen van de controle zal de Raad van Bestuur van Repro PP de nodige maatregelen nemen in overeenstemming met de statuten en het Reglement van inwendige orde. Aangiften met CIM verklaring zullen niet gecontroleerd worden door onze expert.
 5. Nadat de Raad van Bestuur heeft beslist, in overeenstemming met de statuten en het Reglement van inwendige orde, tot de uitbetaling van de verdeling, ontvangt u een gedeelte van de rechten waarop u aanspraak maakt. Het andere deel moet de beheersvennootschap bijhouden als wettelijke reserve voor latere aangiften met betrekking tot het referentiejaar.
 6. 3 jaar na het referentiejaar ontvangt u het andere deel van de rechten voor het jaar van aangifte uit de wettelijke reserve.

Dit alles gebeurt onder scherp toezicht van de “Controledienst Beheersvennootschappen Auteursrecht” van de Federale Overheidsdienst Economie.

Uw mandaten, aanvragen om vennoot te worden, aangiften, vragen en opmerking zijn steeds welkom:

REPRO PP
Raketstraat 50 bus 7 1130 BRUSSEL | Tel: +32(0)2 410 06 65 | info@repropp.be

Schuiven naar boven